Utvecklande Ledarskap

 

Sagt om kursen:
Utvecklande ledarskap tycker jag personligen har varit en riktigt bra utbildning. Jag anser att de är en av de bästa jag gått. ULL:en har gett mig en än tydligare bild av vem jag är än tidigare.
Du har som kursledare på ett utmärkt sätt lyckats förmedla syftet med UL och omvandlat den teoretiska modellen så att jag för egen del har en klar bild av hur det skall tillämpas i praktiken. Jag rekommenderar definitivt utbildningen till andra.

Mathias Skoglund
Vice VD, Produktchef, Lotteriföreståndare
Folkspel i Sverige AB


 

 

Modellen kallad Utvecklande ledarskap ligger till grund för kursen med samma namn. Sedan år 2004 används Utvecklande ledarskap i företag och organisationer utanför den militära världen för att utveckla beteenden hos individer. Det är Försvarsmaktens nya modell för ledarskap.

Innehåll
Övergripande innehåller kursen:
• Presentation av den teoretiska modell som ligger bakom kursen
• Personlig feedback i form av en 360-graders inventering kallade ULL
• Genomgång av formuläret för bedömningen ovan inklusive koppling till den bakomliggande modellen
• Framtagande av en personlig utvecklingsplan för ditt eget ledarskap

Efter kursen har du:
• Kunskap om sammanhangen för utvecklande ledarskap
• Ökad självinsikt och självkänsla
• Förtydligat dina utvecklingsbehov som ledare
• Konkreta verktyg för dina utmaningar och din utveckling
• Modeller för stärkande kritik
• Skapat en personlig handlingsplan för ditt ledarskap
• Kunskap om Utvecklande ledarskap

Skillnad mot konventionellt ledarskap
En viktig del i Utvecklande ledarskap är hur dina medarbetare motiveras. Ett konventionellt ledarskap bygger mycket på krav och belöningar, eller morot och piska. En ledare som arbetar utifrån den utvecklande modellen får istället medarbetarna att ta sig till samma mer långsiktiga mål som ledaren själv driver. Medarbetarnas motivation kommer då istället inifrån och lägger grunder för att komma längre i organisationens effektivitet på längre sikt.

Vetenskaplig grund
Utvecklande ledarskap bygger på en vetenskaplig grund. Inspirationen till teoribildningen och kursen kommer ursprungligen från det så kallade Transformational Leadership, en amerikansk modell som visat sig ha ett mer omfattande stöd än andra tidigare använda ledarskapsmodeller.

Det sägs bland annat vara den enda ledarmodell som har 20 års forskning bakom sig och där forskare kunnat visa på en positiv effekt på resultat och lönsamhet. Efter fortsatta egna studier i Sverige och genom vidare internationella kontakter togs Utvecklande ledarskap fram.

Omfattning 2 dagar samt 1 fördjupningsdag
Fördjupningsdagen genomförs cirka 2 månader efter de första dagarna.

Investering 18 500 sek exkl. moms och exkl. logi.