UGL

Utveckling av grupp och ledarskap

 

UGL handlar om grupprocesser och om gruppdynamik, dvs. vad händer i en grupp, vad hindrar respektiver främjar en grupps utveckling. Kursen handlar också om ledarskap relaterat till gruppen och ledarstilar som främjar lösningar av uppgifter samt gruppens utveckling. Intensivkurs 5 dagar på internat.

Kursledare
Tällberg: Mats (Leo) Leonardsson och Ann-Christin Stegland
Stockholm: Georg Zolnai och Ann-Christin Stegland
Karskrona: Jonas Bommeskär och Ann-Christin Stegland

Investering: 18 400 ex moms inklusive internat.