Teambildning

Förbättrat samarbete

Hur får man sitt arbetslag att samarbeta alla dagar? När det är motgångar, rutinerna tar över, konflikterna blossar upp med mer jämna eller ojämna mellanrum. Medarbetare som inte tål varandra, när alltför mycket tid ägnas åt att hantera konflikter istället för att vara produktiva.
Teambildning är ett vanligt ord för samarbete. Ett bra Samarbete bygger på respekt och förståelse för våra olikheter. Vi behöver inte älska alla men vi behöver visa respekt för alla medarbetare.

Efter utbildningen skall deltagarna ha en större förståelse och insikt i det egna bidraget till ett förbättrat samarbete och helhetstänkande.

Vår utbildning bygger mycket på att träna oss i

Kommunikation
Hur vi uttrycker oss för att bli uppfattade på det sätt vi önskar
Hur vi väljer att tolka vad andra säger

Våra olikheter
Att se fram o baksidan på eget beteende
Att se styrkan i och bejaka att vi är olika

Konfliktinsikt
Konflikter, varför uppstår de och hur de hanteras
Fokus på att du bara kan ändra dig själv och ditt förhållningssätt till andra

Grupputveckling
Den vanliga grupputvecklingens faser
Se på vår nuläge samt göra en handlingsplan hur vi vill gå vidare i utvecklingen av vår arbetsplats
Personligt åtagande i handlingsplanen
Att se sig som en del i helheten


Coaching
Grunderna i coaching
Coacha dina medarbetare
Coacha en grupp