Kommunikation, Motivation, Förhandlingsteknik

Kommunikation

Lär dig att vara rak och tydlig!

Vilket är ditt "vuxen-jag"? Vilket förhållningssätt förebygger konflikter? Vilka färdigheter förebygger konflikter? Hur genomför du ett svårt samtal?

Vi ger dig svaren så att du når fram med ditt budskap och får gehör för dina idéer.

Motivation

Vad motiverar? Vem motiverar? Hur motivera?
Vi går igenom hur viktigt det egna ansvaret är och tar reda på dina personliga drivkrafter.


Förhandlingsteknik

Här lär du dig vilka förhandlingsstilar, mål och förväntningar som leder till vinna-vinnarelationer.