Sorgbearbetning

Sorgsen - men under sorgen väntar glädjen

Syftet med denna kurs är att hjälpa människor med sorgbearbetning, antingen individuellt eller i grupp. Verksamheten bedrivs i Göteborg och närliggande kommuner och är religiöst obunden. Ansvariga kursledare är certifierade hos Institutet för Sorgbearbetning.

Programmet för Sorgbearbetning TM är ett väl beprövat och effektivt handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under kursen belyser vi först våra gamla föreställningar om sorg och hur vi hanterat sorg tidigare. Därefter tar upp vilka förluster som påverkar våra liv, och genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Materialet är utvecklat av grundarna av The Grief Recovery Institute. Dessa har under de senaste tjugofem åren framgångsrikt hjälpt fler än trehundratusen sörjande samt skrivit The Grief Recovery Handbook som sålts i ca. en halv miljon exemplar.

För ytterligare information ring oss och besök vår hemsida för Sorgbearbetning på
www.sorgsen.se