Om oss

Ann-Christin Stegland

Horisont Kompetensutveckling AB är ett privat utbildningsföretag som grundades 1992 av Ann-Christin Stegland. Vi arbetar idag med ett flertal stora och små företag som vi hjälper att se målet - och nå det!

Affärsidé

Vår affärsidé bygger på att vi ökar medvetenheten och kunskapen hos ledare och medarbetare i hur man kan öka engagemanget, samarbetet och effektiviteten i organisationen. Det sker genom att erbjuda seminarier, kurser och skräddarsydda internutbildningar för ledare och medarbetare.

Nyckelord

Tre nyckelord som styr vårt sätt att arbeta.
Kvalitet ...betyder att utbildningsinnehållet är anpassat till gruppens unika behov vid det aktuella tillfället. Rätt kvalitet betyder alltid hög kvalitet.
Engagemang ... finns alltid med i våra utbildningsprojekt. I förberedelser, genomförande och efterarbete.
Resultat ... är viktigt för oss. Genom ett ordentligt förarbete definierar vi tydliga mål. Vi utvärderar och följer upp att resultatet nås.