Kommunikation, Motivation, Konflikthantering, Förändring

 

 

 

 

 

Kommunikation

Hur förmedlar du och dina medarbetare ert företags affärsidé och era värderingar? Vilka är dina förväntningar på dina medarbetare?

På den här kursen får du lära dig hur du får gehör för dina idéer, hur du genomför medarbetarsamtal och. En stor del av kursen ägnas åt rak och tydlig kommunikation samt dolda budskap och olika tolkningar.

Motivation

Vad skapar mening i vårt arbete?
Hur bibehåller och ökar vi motivationen hos våra medarbetare för att uppnå de uppsatta målen?

På den här kursen går vi igenom vad som är motivationsskapande och vad som är motivationssänkande på en arbetsplats. Vi går igenom de tio framgångsfaktorerna.

Konflikthantering

Att snabbt identifiera och att hantera konflikter är en av chefens viktigaste arbetsuppgifter och skapar förutsättningarna för en fungerande organisation.

På den här kursen lär du dig bland annat att förebygga konflikter, att genomföra svåra samtal och att ge och ta kritik. Du får även lära dig förhandlingsteknik.

Förändring

Hur tacklar vi förändringar i arbetslivet?

Här får vi en djupare förståelse för hur förändringsarbete utvecklas över tiden och hur du som ledare kan stödja detta förändringsarbete. Vi identifierar svårigheter och diskuterar olika sätt att hantera dem.