IPU Profilanalys

Ett verktyg för en bättre självinsikt, för att kunna se drivkrafter, styrkor och svagheter.

IPU-profilanalyser används vid till exempel ledarutveckling, coachning, teambildning eller vid nyrekrytering.