Vi hjälper dig att nå era visioner

Utveckling av företag
För att lyckas behöver du som chef och ledare ständigt tänka nytt. Tänk alltid ledning och stöd, uppmuntran och belöningar, tänk på motiverande ledarskapsmetoder. Det tjänar alla på.

Ledarskap - ett yrke i sig
Att nå resultat förutsätter ett gott ledarskap. Den formella positionen som chef är inte tillräcklig för att nå resultat. Som chef och ledare företräder du alltid arbetsgivaren. Ledarskap är det sätt på vilket chefen väljer att utöva sitt chefskap. Vem som helst kan bli utsedd till chef men alla är inte lämpliga ledare. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef och är en kompetens som kan tränas och utvecklas. Ledarskap är en profession i sig.

Vad utmärker skickliga ledare?
Ledarskap innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. En skicklig ledare har förmåga att hantera det spänningsfältet. En skicklig ledare har också förmåga att anpassa ledarskapet efter rådande situation. Det gäller inte bara medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetens utan också yttre krav.

Ett framgångsrikt ledarskap bygger på en balans mellan resultat och relationer och förutsätter:

Resultat:
• En tydlig vision
• Vilja att uppnå resultat
• Mod att ställa krav
• Använda sina befogenheter
Relationer:
• Förmåga att hantera konflikter
• Kommunikationsförmåga
• Lust och vilja att leda andra
• Självinsikt