Gruppcoachning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppcoaching inom näringslivet är ännu så länge ett relativt outvecklad område jämfört med idrottsvärlden. Där har gruppcoaching nått betydligt längre. Att gruppcoaching inom näringslivet fortfarande är i sin linda beror på att organisationer normalt arbetet med korta horisonter när det gäller personalutveckling. Detta kan jämföras med coaching t ex av fotbollslag, där ett eller flera års ses som naturligt för ett lags utveckling. Gruppcoaching inom näringslivet har emellertid fått ökad aktualitet då allt fler organisationer omstrukturerar verksamheten i projekt och team.

Innehåll:
• Vad är en grupp?
• Hur fungerar en grupp?
• Att arbeta med grupper
• Vanliga grupproller
• Hantera rollerna i gruppen
• Grupprocesser
• En grupps möjligheter och begränsningar
• Gruppcoaching till skillnad från individuell coaching
• Att coacha grupper
• Gruppcoachens roll
• Jag som gruppcoach
• Vilka sidor i min roll som gruppcoach jag skulle vilja förbättra, finslipa och utveckla
• Effektiv träning i gruppcoaching
• Metoder i gruppcoaching

Målgrupp, vi vänder oss till dig som:
• arbetar med grupper
• vill arbeta med gruppcoaching
• vill komplettera din utbildning som coach med gruppcoachkompetens
• vill ha bra redskap och metoder i arbetet med grupper

Omfattmig : 2 dagar
Datum : ring för aktuell kurs