Professionell Feedback

Stärkande kritik eller Professionell Feedback

Vill du hantera dina relationer med dina medarbetare på ett mer framgångsrikt sätt?
Vi erbjuder träning i Professionell Feedback 1+1 dag

Utbildningen vänder sig till dig med personalansvar och som vill arbeta med professionell feedback som ett redskap i ditt ledarskap. Syftet är att ge dig de grundläggande verktygen för att kunna använda professionell feedback i din ledarroll. Utbildningen blandar teori och praktik och lägger stor tonvikt på att träna flera konkreta metoder för feedback.

Vad är professionell feedback?
Professionell Feedback är ett verktyg för utveckling av dig som ledare och för dina medarbetare. Med bra feedback växer du, blir säkrare och får en fastare plattform att stå på i ditt ledarskap. Med bra feedback växer dina medarbetare och utvecklas i en positiv riktning. Feedback som ges med respekt är ett måste för alla som samarbetar med andra.

Målet med utbildningen är att du ska kunna
- praktiskt använda feedback
- öka mottagligheten för konstruktiv feedback
- kommunicera rakare och tydligare
- ge stärkande kritik
- ta emot feedback
- förstå skillnaden mellan kritik och feedback
- kommunicera vid konflikthantering
- hantera svåra samtal bättre
Handledare : Vi arbetar med två handledare för att på ett maximalt sätt kunna tillgodose de olika behov som finns i gruppen.
Kostnad : 8 900 kr exkl. moms
Programansvarig : Ann-Christin Stegland
Plats : Göteborg