Coaching

Vill du ha tillgång till en Personlig coach för egen utveckling?

Genom coaching hjälper vi dig att uppnå dina visioner och skapa det resultat du söker. Du identifierar dina egna mål och får hjälp att komma dit. Vi är din mentala kompass som hjälper dig att finna vägen - vare sig du står på toppen av berget, sitter i sjön eller befinner dig i en snårskog.

Coaching är ett kraftfullt verktyg som du använder för att komma dit du vill, för att få en bättre självkänsla och ett starkare självförtroende, för att skapa balans i tillvaron. På arbetet kan det handla om att utveckla din situation, hemma kan det handla om relationer och på det personliga planet om att lära sig hantera konflikter och att sätta gränser, få ökad självinsikt och bättre självförtroende. Du bestämmer - vi fokuserar på möjligheterna.

Coaching handlar om
- Att veta vad du vill och hur det skiljer sig från var du är idag
- Att skapa möjligheter som främjar utveckling och prestation
- Att ge feedback på ett sätt som hjälper dig att nå målen

Coachingprocessen består av 6 steg
1. Fastställ behovet
2. Formulera mål
3. Utforma en lösning
4. Gör upp en plan
5. Genomför åtgärden
6. Utvärdera