Coachande ledarskap

 

 

 

Coachande Ledarskap är en upplevelse-baserad utvecklingsprocess för dig som är ledare och vill utveckla din kommunikations-förmåga. Bra coaching i ledarsituationer har en avgörande effekt på medarbetarnas motivation och förmåga att ta egna initiativ. En coachande ledare utmärks av att vara inspirerande och motiverande i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet. Ledaren visar personlig omtanke genom att ge stöd men också genom att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och organisationen.

Genom coachande ledarskap stöttar du dina medarbetare att utvecklas i sina roller genom delaktighet, engagemang och ömsesidig respekt. Med kraftfull coachning kan du inspirera medarbetare till en ökad medvetenhet och ett eget ansvar för att maximera sina prestationer och nå sina egna och företagets mål.

Efter utbildningen har du:
- Kunskap om coaching som ledarverktyg
- När coaching lämpar sig och när det inte gör det
- Stärkt och utvecklat din coachkompetens
- Fått feedback på din kompetens och utvecklingspotential
- Insett effekten av ett coachande förhållningssätt

Målgrupp
Ledare som vill utveckla sitt ledarskap i syfte att höja motivationen och ansvarstagandet i sin arbetsgrupp samt uppnå bättre individuella och organisatoriska resultat.

Tid
3 dagar plus individuell coachträning